Zpět na zápisky z firmy

Návštěva z Mensy

Minulý týden jsme v naší firmě přivítali skupinku z organizace Mensa ČR, prestižního spolku zaměřeného na intelektuální nadání a podporu výjimečně inteligentních jedinců. Mensa ČR sdružuje a podporuje lidi s vysokým intelektovým kvocientem (IQ) a jejím cílem je rozvíjet a propojovat jejich schopnosti.

Mensa ČR pořádá různé akce a setkání, včetně celostátních shromáždění, jako bylo to nedávné jarní setkání. Účastníci se zde sdružují, vyměňují si zkušenosti a rozšiřují své obzory. Navíc se často rozhodují navštívit firmy, aby se dozvěděli více o různých oborech a způsobech, jak věci fungují v praxi.

Pro nás bylo skvělým potěšením přivítat tuto skupinu zvídavých lidí v naší firmě. Během jejich návštěvy jsme se snažili odpovědět na všechny otázky týkající se lamel, vodících pásek a odolnosti žaluzií, a poskytnout tak důkladný vhled do našeho odvětví.

Spolupráce s Mensou ČR přináší nejenom vzájemné obohacení, ale i možnost sdílet naše znalosti s dalšími lidmi. Jejich zvídavost, inteligence a zájem o nové poznatky nás inspiruje a motivuje k neustálému rozvoji a inovacím.

Těšíme se na budoucí příležitosti spolupráce s Mensou ČR a dalšími výjimečnými hosty, kteří se rozhodnou navštívit naši firmu.

16. 5. 2023
Ze života firmy